TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 20 Tháng 11 Năm 2019

  Công bố quốc tế

  Nghiên cứu mối tương quan giữa oxit nitric….và kiểm soát hen suyễn ở trẻ em Việt Nam

  Nghiên cứu mối tương quan giữa oxit nitric….và kiểm soát hen suyễn ở trẻ em Việt Nam

  Nghiên cứu mối tương quan giữa oxit nitric trong hơi thở ra với cơ địa dị ứng, bạch cầu ái toan máu, đột biến gen FCER2 và mức độ kiểm soát hen

  Nghiên cứu quốc tế về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD)

  Nghiên cứu quốc tế về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD)

  Bài báo Impairment of Pulmonary Vasoreactivity in Response to Endothelin-1 In Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) (Rối loạn đặc tính co mạch đáp…

  <!--:vi-->Công trình Nghiên cứu đăng trên tạp chí Quốc tế<!--:--><!--:en-->The article published in the International Journal<!--:-->

  Công trình Nghiên cứu đăng trên tạp chí Quốc tếThe article published in the International Journal

   Bài đăng trên tạp chí quốc tế được trích dẫn trên Google Scholar, CrossRef và Pubmed: Sy Duong-Quy, Thong Hua-Huy, Tran Tran-Mai-Thi-Huyen, Duong Ho-Viet-Thuy, Nhu Doan-Thi-Quynh, Timothy J….


  1