TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 28 Tháng 01 Năm 2020

  Chương trình đào tạo Ngành Điều Dưỡng Trung Học

  Chương trình đào tạo Ngành Điều Dưỡng TH

  1.   Thời gian đào tạo:  2 năm

  2.   Khối lượng kiến thức:  110 đơn vị học trình (đvht)

  3.   Văn bằng tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp

  4.   Chuyên ngành:  Điều dưỡng

  5.   Mục tiêu đào tạo

        Mục tiêu chung

  Đào tạo người điều dưỡng trình độ trung cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ trung cấp, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

          Mục tiêu cụ thể

  Người điều dưỡng ở trình độ trung cấp có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản và cần thiết như:

  a.  Kiến thức

  –          Trình bày được những nội dung cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý;

  –          Phân tích được sự tác động của môi trường sống đối với sức khỏe con người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

  –          Phân tích được tâm lý người bệnh, người nhà người bệnh;

  –          Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về qui trình chăm sóc điều dưỡng;

  –          Mô tả được các triệu chứng chính và các biện pháp phòng bệnh của các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản – phụ khoa và bệnh truyền nhiễm thường gặp;

  –          Trình bày được luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

   b. Kỹ năng

  –          Thực hiện được các qui trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản;

  –          Thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh theo đúng qui trình điều dưỡng;

  –          Áp dụng được một số biện pháp chăm sóc điều dưỡng bằng y học cổ truyền cho người bệnh;

  –          Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương và phối hợp công tác phòng chống dịch;

  –          Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.

  –          Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

  c.  Thái độ

  –          Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ nguời bệnh.

  –          Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

  –          Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

  –          Bảo đảm an toàn cho người bệnh.

  Xem chi tiết tại đây: Chương trình đào tạo ngành ĐDTH