TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 28 Tháng 01 Năm 2020

  Thông báo miễn giảm học phí năm học 2016 – 2017

  1. Thông báo miễn giảm học phí: Xem tại đây

  2. Quyết định miễn giảm học phí: Xem tại đây

  3. Danh sách sinh viên miễn giảm học phí: Xem tại đây

  4. Quyết định miễn giảm học phí (bổ sung): Xem tại đây

  5.  Danh sách sinh viên miễn giảm học phí (bổ sung): Xem tại đây