TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 28 Tháng 01 Năm 2020

  Thông báo học bổng Khuyến khích học tập năm học 2016 – 2017

  1. Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập HKI: Xem tại đây

  2. Danh sách Sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HKI: Xem tại đây

  3. Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập HKII: Xem tại đây 

  4. Danh sách Sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HKII: Xem tại đây