TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

  • Tiếng Việt
  • English
  • Ngày 28 Tháng 01 Năm 2020

    CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO PHẠM NHÂN TẠI TRẠI GIAM ĐẠI BÌNH 2019

    Nhằm mục đích đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào “Thanh niên tình nguyện”, cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp – sống có ích”. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với công tác hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, giáo dục cải tạo phạm nhân, đặc biệt là phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Ngày 24/8/2019 Đoàn trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng phối hợp cùng với tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức thăm hỏi, giao lưu văn nghệ và khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 phạm nhân tại trại giam Đại Bình xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm.