Kiến thức tài chính

Chi tiết hỏi đáp

Nội dung trả lời:

Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của bà Bích Hằng qua cổng thông tin điện tử liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của bà Hằng tại Công ty TNHH BHNT Cathay (giao kết năm 2021). Ngày 23/11/2023, bà Hằng đã gửi đơn khiếu nại đến Công ty, yêu cầu Công ty giải quyết các kiến nghị của bà về thời hạn đóng phí tới 20 năm (thay vì 10 năm như bà đã thống nhất với đại lý), thông tin về bên mua bảo hiểm không chính xác, chữ ký bên mua bảo hiểm bị giả mạo. Đồng thời, bà Hằng đã rất nhiều lần liên hệ với nhân viên Công ty nhưng không nhận được câu trả lời. Ngày 13/12/2023, bà Hằng tiếp tục gửi thư điện tử đến Công ty và đã nhận được công văn trả lời của Công ty. Tuy nhiên, bà Hằng không chấp nhận cách xử lý của Công ty, cho rằng Công ty trả lời thiếu trách nhiệm. Vì vậy, bà Hằng gửi câu hỏi lên cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính để được tư vấn, giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật.

Trên cơ sở các quy định pháp luật liên quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

– Điểm a khoản 2 Điều 85 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm: “a) Thực hiện cam kết trong hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài”;

– Điểm đ khoản 1 Điều 84 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm: “Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm”;

– Điều 88 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định: “Trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết; đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm”.

– Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 quy định: 1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.”.

– Điều 116 Luật Dân sự về giao dịch dân sự: “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”.

– Khoản 3 Điều 26 Luật Tố tụng dân sự: “Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.”

– Khoản 2 Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015 quy định về trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố: “2. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm: a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; b) Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.”

Bộ Tài chính đã có công văn chuyển nội dung phản ánh của bà Bích Hằng đến Công ty TNHH BHNT Cathay để xem xét, giải quyết. Đề nghị bà Bích Hằng phối hợp với Công ty TNHH BHNT Cathay để giải quyết theo quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp có tranh chấp, bà Bích Hằng có thể gửi đơn tới Tòa án để giải quyết. Trường hợp bà Bích Hằng phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận là Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát theo quy định tại khoản 2 Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015./.

Related Articles

Back to top button