Cấu trúc của neither nor và both or là một chủ đề ngữ pháp khá trọng tâm trong các khóa học tiếng Anh tổng quát. Nhưng không phải ai cũng có sự hiểu biết tường tận để phân biệt và sử dụng đúng hai cấu trúc này. Trong bài viết này, langmaster sẽ giúp bạn phân biệt hai cấu trúc ngữ pháp này để bạn có thể chinh phục mọi dạng bài tập liên quan. Hãy tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

i – Cách dùng both nor nor both or?

Mỗi cấu trúc câu phục vụ một mục đích khác nhau trong từng ngữ cảnh cụ thể. Sau đây là cách sử dụng cụ thể của hai cấu trúc nord nor nor … or … giúp các em học sinh sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

Xem thêm: Cách dùng either or

1. Cả cấu trúc lẫn

null

neither nor có nghĩa là “không… cũng không”, có nghĩa là phủ định hoàn toàn. Cấu trúc này được thiết kế để khẳng định rằng không có đối tượng/sự việc nào trong số này có khả năng xảy ra. Không có sự thay thế ở đây.

Ví dụ:

 • ng thuy đều sai
 • (nga sai, thuy sai.)

  • Bố tôi không bia cũng không rượu.
  • (Bố tôi không thích bia hay rượu.)

   2. cấu trúc hoặc

   “either…or…” có nghĩa là “hoặc…hoặc…”. Cấu trúc này hoàn toàn ngược lại với cấu trúc the nothing. Cấu trúc này được sử dụng theo nghĩa tích cực, có nghĩa là hai sự việc/sự kiện đều có thể xảy ra. Người nói có thể chọn và gửi thông điệp đến một trong hai đối tượng tùy theo ngữ cảnh.

   Ví dụ:

   • Cha mẹ của anh ấy hoặc anh ấy được mời đến bữa tiệc.
   • (Cha mẹ của anh ấy hoặc cô ấy được mời đến bữa tiệc.)

    • Mai muốn nhờ bạn hoặc tôi sửa xe đạp của cô ấy.
    • (Tôi muốn bạn hoặc tôi sửa xe đạp cho cô ấy.)

     Xem thêm:

     =>Cách sử dụng hoàn chỉnh cấu trúc can could trong tiếng Anh

     =>Cách sử dụng động từ dừng và cấu trúc dừng trong tiếng Anh

     ii – cấu trúc ngữ pháp của both

     Sau khi nắm được cách dùng cụ thể của hai cấu trúc nor nor và both or này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm về cú pháp của các cấu trúc cũng như vị trí của chúng trong câu.

     null

     1. Cấu trúc không phải

     neither + danh từ/đại từ + nor + danh từ/đại từ

     Ví dụ:

     • thuy quynh không biết cách bật máy tính.
     • (Cả Thuy và Quỳnh đều không biết cách mở máy tính này.)

      • Em gái tôi không hát cũng không nhảy.
      • (Em gái tôi không thích hát hay nhảy.)

       2. Vị trí của cả nor trong câu

       Trong một câu, cấu trúc không…cũng không… xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau. Chúng có thể ở đầu câu hoặc ở giữa câu.

       + not…nor… thường được đặt ở đầu câu.

       Ở vị trí này, công trình vẫn mang nghĩa tiêu cực “không…không…”. Chú ý cách chia động từ theo sự vật/sự việc/hiện tượng đứng sau danh từ “nor”.

       Neither n1 nor n2 + v (chia cho n2)…: không… cũng không/không… cũng không…

       Ví dụ:

       Anh trai tôi cũng nhưbạn của anh ấycũng không chơi bóng đá

       (Cả anh trai tôi và bạn của anh ấy đều không chơi bóng đá.)

       + not…nor… thường được đặt trong câu

       Ở giữa câu, cấu trúc này còn mang nghĩa phủ định, đóng vai trò liên kết giữa hai danh từ hoặc hai tính từ.

       neither + danh từ/đại từ + nor + danh từ/đại từ

       Ví dụ:

       Tôi khôngtràcũng khôngcà phê

       (Tôi không thích trà và tôi không thích cà phê.)

       Xem thêm:

       =>Cách sử dụng nó trong cấu trúc so sánh và bài tập

       =>Chỉ sử dụng toàn bộ cấu trúc này nếu và không cho đến khi tiếng Anh

       iii – cấu trúc ngữ pháp của both or

       So với neither nor, sự khác biệt về cấu trúc ngữ pháp và vị trí của either or là gì?

       1. cấu trúc hoặc

       +danh từ/đại từ+hoặc+danh từ/đại từ

       Ví dụ:

       • hoặc quan hoặc sẽ ở đó.
       • (Khối hoặc thanh sẽ ở đó.)

        • Trong trò chơi đó, bạn thắng hoặc thua.
        • (Trong trò chơi này, bạn có thể thắng hoặc thua)

         2. Vị trí của cấu trúc both hoặc trong câu

         Cấu trúc

         either or cũng linh hoạt trong việc sử dụng nó trong câu. Tương tự như none…nor…, cấu trúc này cũng có thể được dùng ở đầu câu hoặc trong câu.

         +either…or… thường đứng đầu câu

         Vị trí này được dùng trong câu khẳng định, có nghĩa là … hoặc. Khi dùng các bạn cần chú ý cách chia động từ sau danh từ or.

         Tham khảo: Xem ngày cưới đẹp năm 2019 đầy đủ nhất

         n1 hoặc n2 + v (chia cho n2)…:hoặc…hoặc…

         Ví dụ:

         hoa or linh sẽ viết báo cáo.

         (Hoa hoặc yêu tinh sẽ viết báo cáo.)

         +either…or… thường ở giữa câu

         Các cấu trúc như neither…nor…,either…or… cũng có thể được đặt trong câu để nối các danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ.

         either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số ít + động từ số ít…

         either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số nhiều + động từ số nhiều…

         Ví dụ:

         Khi em gái tôi đến nhà hàng, em ấy ăn hoặc con tôm. Đây là những món ăn yêu thích của cô ấy.

         (Khi tôi đến nhà hàng, chị gái tôi sẽ ăn cá hoặc tôm, đó là hai món ăn yêu thích của chị ấy.)

         Xem thêm:

         =>Toàn bộ cấu trúc sorry – cách dùng, ví dụ và; bài tập có đáp án

         =>Cách sử dụng cấu trúc if only và so sánh với cấu trúc wish

         iv – hãy cẩn thận khi sử dụng both nor nor both or

         Cấu trúc ngữ pháp neither nor và both or xuất hiện khá nhiều trong các chủ đề hội thoại hay bài tập tiếng Anh thông dụng. Muốn sử dụng thuận lợi và tránh mắc phải những lỗi cơ bản, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

         null

         1. Động từ chia theo cấu trúc both nor and both or

         Cách chia động từ và yêu cầu đặc biệt quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Đối với cấu trúc neither nor và “either..or”, động từ sẽ phụ thuộc vào chủ ngữ thứ hai sau or và nor. Nếu chủ ngữ là danh từ số ít thì động từ chia ở ngôi thứ ba số ít và ngược lại.

         Ví dụ:

         – Jenny anh trai của anh ấy không thíchcà phê.

         (Cả Jenny và bạn bè của anh ấy đều không thích cà phê.)

         mai hoặc bạn của cô ấy đạt được số điểm cao nhất cho cuộc thi này. (Ngày mai hoặc bạn của cô ấy sẽ đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra này.)

         2. Chuyển đổi giữa một trong hai hoặc không và không

         Nếu trong câu có cấu trúc dirty thì có nghĩa là câu đó ở dạng phủ định hoàn toàn. Do đó, chúng tôi không thể thêm một cái gì đó không được khẳng định. Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc “is not…or…” để diễn đạt điều gì đó không phải. Chúng ta có cấu trúc ngữ pháp: neither nor = not both or

         Ví dụ:

         hoa không thích học không toán cũng không vật lý = hoa không thích either toán học or vật lý.

         (hoa không thích học toán và vật lý cùng một lúc)

         3. Cấu trúc không phải là đảo ngược

         Trong đảo ngữ tiếng Anh, khi sử dụng cấu trúc either or and neither nor cần chú ý điều gì?

         + cấu trúc không đảo ngược cũng không đảo ngược

         s1 + v (phủ định) … both/nor + trợ động từ (khẳng định) + s2

         neither + trợ động từ + s + v (chắc chắn) + nor + v2 (chắc chắn)

         Ví dụ:

         Hôm qua Lan không đi xem phim. Ngoài ra anh trai cô ấy. (Lan không đi xem phim tối qua, anh trai cô ấy cũng vậy.)

         + cấu trúc hoặc ngược lại.

         s1 + v (âm). s2 + phụ trợ (tiêu cực), hoặc.

         Ví dụ

         Lan không đi xem phim. Bạn bè của cô ấy cũng không.

         (Lan không đi xem phim, và các bạn của cô ấy cũng vậy.)

         Xem thêm:

         =>Cách sử dụng tiêu chuẩn với cấu trúc tốt hơn và bài tập có đáp án

         =>Người mới bắt đầu sử dụng cấu trúc Because of và Because như thế nào

         v – Gợi ý phân biệt giữa both nor và both or

         Làm cách nào để phân biệt cấu trúc nord nor và both or nhanh nhất, không nhầm lẫn? Hãy tham khảo những mẹo được tổng hợp và chia sẻ dưới đây.

         1. Thuộc tính dựa trên cấu trúc

         Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy cách sử dụng của hai cấu trúc này là hoàn toàn khác nhau.

         Cấu trúc không phải cũng không phải là được dùng để phủ định hoàn toàn ý nghĩa

         either…or… được dùng với nghĩa hoàn toàn ngược lại. Nó được sử dụng để xác nhận một trong hai nhân vật/sự kiện/hiện tượng.

         Ví dụ:

         • Cô ấy cũng như chồng cô ấy sẽ đi xem phim tối nay.
         • Đang xem: 10 cách quên đi quá khứ để bạn sống hạnh phúc hơn

          (Cô ấy và chồng cô ấy sẽ không đi xem phim tối nay.)

          • HoặcCô ấyHoặcChồng cô ấy sẽ đi xem phim tối nay.
          • (Tối nay cô ấy hoặc chồng cô ấy sẽ đi xem phim ở rạp chiếu phim.)

           2. Phân biệt các gợi ý dựa trên cách sử dụng

           Nếu cấu trúc không cũng không được dùng để phủ định sự việc/sự việc/hiện tượng không xảy ra thì cấu trúc either or được dùng khi sự vật/sự kiện Được sử dụng lại khi lựa chọn giữa hai kết quả có thể xảy ra của .

           Ví dụ:

           – Hoặc là linda hoặc là mask đã vắng mặt trong lớp học tiếng Nhật hôm qua.(linda hoặc mask đã vắng mặt trong lớp học tiếng Nhật ngày hôm qua.)

           – cả linda nor mask đều không có trong lớp học tiếng Nhật ngày hôm qua.(linda và mask đã vắng mặt trong lớp học tiếng Nhật ngày hôm qua.)

           Đăng ký ngay: => Đăng ký thi thử trực tuyến miễn phí => Khóa học tiếng Anh giao tiếp offline => Nhóm khóa học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến

           vi-cn – Bài tập

           Bài tập 1: Chọn câu trả lời đúng nhất

           1. Laura và các bạn cùng lớp của cô ấy… đã đến công viên hôm nay.

           A. cho b. là C. vâng

           2. …Tôi hoặc mẹ tôi là bác sĩ.

           A. không b. hoặc c. Không

           3. Anh ấy sẽ không đi dã ngoại vào cuối tuần này, và họ cũng vậy,…

           cũng không b. quá c. hoặc

           4. Jane nên ôn bài cho kỳ thi, và…bạn cũng nên như vậy.

           A. Không b. hoặc c. Vì vậy

           5. Tôi không thích nghe nhạc,…

           A. hoặc b. C cũng không. Ngoài ra

           6.a: “Họ nghĩ anh ấy không biết kể chuyện cười.” -b: “…”

           A. Tôi cũng không. b.Tôi cũng vậy. c. Tôi cũng vậy

           7.a: “Em gái tôi rất thích nghe nhạc.” -b: “…”

           a. Tôi cũng vậy. b.Tôi cũng vậy. c. Tôi cũng vậy.

           Bài 2: Viết chữ

           1. Bố mẹ tôi muốn ăn _______ cá hoặc thịt.

           2. ________ Cả bố và mẹ tôi đều là giáo viên.

           3. Trong trò chơi này, bạn _______ thắng và _______ thua. Nó phụ thuộc vào nhóm của bạn

           4. Chúng ta có thể ___fly_______ bằng tàu hỏa. Tùy bạn đấy.

           5. Tôi cần _______ sự giúp đỡ của bố tôi _______ sự giúp đỡ của chị gái tôi. Tôi không thể làm điều đó một mình.

           Đáp án

           Bản nhạc 1:

           1.c

           2.b

           3.c

           4.c

           5.a

           6.a

           7.b

           Bài 2:

           1.hoặc

           2. Không

           3. Hoặc…hoặc

           4. Hoặc…hoặc

           5. Không… cũng không

           Trong bài viết trên, langmaster đã chia sẻ với các bạn những kiến ​​thức chi tiết về struct not either or. Hy vọng rằng bạn đã biết cách phân biệt và sử dụng chúng một cách hiệu quả. Đừng quên khám phá thêm nhiều kiến ​​thức bổ ích liên quan đến ngữ pháp tiếng Anh trên website: https://langmaster.edu.vn/ của chúng tôi. Chúc các bạn chinh phục tiếng Anh hiệu quả!

           Tham khảo: Người có căn âm là gì? Người được định sẵn căn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top