chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018

Thông báo Tuyển sinh chính quy năm học 2018 – 2019

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng xin thông báo kếhoạch tuyển sinh các ngành chính quy năm học 2018 – 2019:

thông báo tuyển sinh chính quy năm 2018-page-0thông báo tuyển sinh chính quy năm 2018-page-1thông báo tuyển sinh chính quy năm 2018-page-2