chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 06 Năm 2018

Mẫu Hồ sơ Tuyển sinh năm 2017

Ban Tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng cung câp tới các bạn thí sinh có nguyện vọng đăng ký ngành học tại trường mẫu Hồ sơ tuyển sinh năm 2017:

Hệ Trung cấp: 

* Bìa trước: Tải tại đây

* Mặt sau hồ sơ: Tải tại đây

* Phiếu số 1: Tải tại đây

*Phiếu số2: Tải tại đây

Hệ Cao đẳng:

*Hồ-sơ-tuyển-sinh-cao-đẳng-2017: Tải tại đây

*Mặt-sau-hồ-sơ-1: Tải tại đây

*Phiếu-số-1:  Tải tại đây

*Phiếu-số-2: Tải tại đây