chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018

Quy chế tuyển sinh

Dự thảo Đề án Tuyển sinh năm 2017

Dự thảo Đề án Tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng: Xem chi tiết tại đây

20/07/2018

Thông tư sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016.

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ  chính quy ban hành…

20/07/2018

Đề án Tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy năm 2016

Đề án Tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy năm 2016 của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng:

20/07/2018

Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      …

20/07/2018

Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      …

20/07/2018

1