chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 05 Năm 2018

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thông báo lịch thi chứng chỉ A tiếng Anh, khóa 6 và thi lại Khóa 5

1.Làm thủ tục dự thi:

– Làm thủ tục dự thi: 17:15 ngày 17, 18, 19/4/2017, phòng số 7.

2.Đối tượng dự thi: Học viên khóa 6, và học viên thi lại khóa 5 (xem danh sách đính kèm).

3.Lịch thi:

– Thi Listening, Reading & Writing: 16g45 ngày 22 tháng 4 năm 2017, phòng số 4, 5, 6.

– SV lớp CĐĐD 4 thi Speaking: 15:30 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2017, phòng truyền thống.

– Thi Speaking (trừ SV lớp CĐĐD 4): 16g45 ngày 25 tháng 4 năm 2017, phòng số 5, 6.

Đây là đợt thi cuối cùng trong học kỳ II năm học 2016 – 2017. Đề nghị tất cả thí sinh có tên trong danh sách mang theo chứng minh nhân dân / thẻ sinh viên và có mặt đúng thời gian tại địa điểm thi./.