chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 04 Năm 2018

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thông báo lịch ôn và thi chứng chỉ A tiếng Anh, khóa 5

1.Ôn và làm thủ tục dự thi:

Làm thủ tục dự thi và Ôn thi Speaking: 17:00 ngày 10 tháng 01 năm 2017, phòng số 8.

Ôn thi Reading và Writing: 17:00 ngày 11 tháng 01 năm 2017, phòng số 8.

2.Lịch thi

Thi Speaking (trừ SV lớp CĐĐD 4): 16g45 ngày 13 tháng 01 năm 2017, phòng số 5, 6.

SV lớp CĐĐD 4 thi Speaking: 16 giờ ngày 14 tháng 01 năm 2017, phòng số 5.

Thi Listening, Reading & Writing: 16g45 ngày 14 tháng 01 năm 2017, phòng số 5, 6.

Đề nghị tất cả thí sinh có tên trong danh sách mang theo chứng minh nhân dân / thẻ sinh viên và có mặt đúng thời gian tại địa điểm thi./.

+++DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ÔN THI CHỨNG CHỈ A – Lớp 5A – Từ ngày 31/10/2016: Xem tại đây

+++DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ÔN THI CHỨNG CHỈ A – 5B – Từ ngày 31/10/2016: Xem tại đây