chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 06 Năm 2018

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Thông báo: LỚP ÔN THI TIẾNG ANH A – KHÓA 6

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thông báo lớp ôn thi Tiếng Anh chứng chỉ A, khóa 6, cụ thể như sau:

1.Thời gian khai giảng: 17:00 ngày 27/3/2017.

2.Thời gian học: Từ 17:00 đến 19:15, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, từ ngày 27 tháng 3 năm 2017 đến ngày 6/5/2017.

Ngày thi dự kiến: 13,14/5/2017

3.Địa điểm: Phòng học số 7

4.Danh sách lớp: Theo file đính kèm.

Đề nghị tất cả học viên có tên trong danh sách có mặt đúng thời gian, địa điểm học vào ngày khai giảng.

Các học viên có nhu cầu ôn thi chứng chỉ A tiếng Anh tiếp tục đăng ký và đóng tiền. Trung tâm sẽ chốt danh sách vào ngày 31/3/2017.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học trân trọng thông báo.