chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo Lịch thi và Danh sách Thi Tin A – Khóa 8

Các bạn học viên nhớ theo dõi Lịch thi và Danh sách Thi Tin A – Khóa 8 để đi thi đúng giờ nhé!

Chúc các bạn thi tốt!

Lịch thi: (Sinh viên thực hiện Lịch thi theo danh sách kèm theo); Danh sách sinh viên thi Tin A khóa 8: Tải tại đây

                           1. Ca 1: 17h30 ngày 05/06/2017;

                           2. Ca 2: 17h30 ngày 06/06/2017;

                           3. Ca 3: 17h30 ngày 07/06/2017;

                           4. Ca 4: 17h30 ngày 08/06/2017;

                           5. Ca 5: 7h30 ngày 11/06/2017;

                           6. Ca 6: 13h30 ngày 11/06/2017.