chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018

Thông báo thời gian nhập học và thủ tục nhập học của hệ Cao đẳng và Trung cấp

Ban tuyển sinh – Năm học 2017 – 2018 Thông báo tới các bạn tân sinh viên thời gian và thủ tục nhập hệ Cao đẳng và Trung cấp

1.Thời gian nhập học: 7h00 ngày 14 – 16/8 tại phòng số 03, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

2. Thủ tục nhập học ngành Cao đẳng: Dược và Điều Dưỡng:

CĐ

3. Thủ tục nhập học Hệ Trung cấp:

TCCN