chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 06 Năm 2018

Thông báo hoãn nhập học lớp Y sĩ định hướng Y học cổ truyền

Ban tuyển sinh trường  Cao đẳng Y tế Lâm Đồng Thông báo hoãn nhập học lớp Y sĩ định hướng Y học cổ truyền

Hiện tại do số lượng sinh viên nhập học chưa đủ lớp nên lớp Y sĩ định hướng Y học cổ truyền sẽ tạm hoãn.

Thời gian và lịch học cụ thể ban tuyển sinh sẽ có thông báo cụ thể cho từng sinh viên.

Trân trọng thông báo!