chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018

Thông báo Danh sách sinh viên miễn học phần môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Các bạn sinh viên theo dõi Quyết định về việc miễn học, miễn thi học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh (có danh sách kèm theo) nhé.

QUYẾT ĐỊNH MIỄN HỌC MIỄN THI MÔN GDQP-page0001

QUYẾT ĐỊNH MIỄN HỌC MIỄN THI MÔN GDQP-page0002