chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 04 Năm 2018

Phòng Đào tạo – QLKH Thông báo Kế hoạch Ôn thi Tốt nghiệp, Năm học 2016 – 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017. Trường Cao Đẳng Y tế Lâm Đồng tổ chức thi tốt nghiệp cho các lớp Cao đẳng Điều dưỡng 4ABCD, Y sĩ đa khoa 17 ABCD, Điều dưỡng đa khoa 22, Dược sĩ trung học chính quy 8ABCD và Hộ sinh 24 như sau:

I. Số lượng sinh viên: 464 sinh viên.

– Lớp Cao đẳng điều dưỡng 4ABCD: 149 sinh viên;

– Lớp Y sĩ đa khoa 17ABCD: 136 sinh viên;

– Lớp Điều dưỡng đa khoa 22: 32 sinh viên;

– Lớp Dược sĩ trung học 8ABCD: 133 sinh viên;

– Lớp Hộ sinh 24: 14 sinh viên.

II. Kế hoạch tổ chức thi:

1.Thi lý thuyết tổng hợp:

Thời gian: 7 giờ 30 ngày 18 /7/2017;

Hình thức thi: Trắc nghiệm;

Thời lượng: 120 phút.

2.Thi thực hành nghề nghiệp:

Thời gian: 7 giờ 30 ngày 19/7/2017 đến 21/7/2017;

Hình thức thi:

– Lớp CĐĐD 4ABCD, ĐDTH 22, HS 24, DSTHCQ 8ABCD thi vượt trạm tại các phòng thực hành tại trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

– Lớp YSĐK 17 ABCD: Bốc thăm khoa, ngày thi, bệnh nhân, làm bệnh án tại các khoa của Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng và thi vấn đáp tại trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

3.Thi Chính trị:

Thời gian: 13 giờ 30 ngày 28/7/2016;

Hình thức thi: tự luận;

Thời lượng: 120 phút.

III. Kế hoạch làm việc của hội đồng thi tốt nghiệp:

1.Họp Hội đồng lần I: 14 giờ 00 ngày 4/7/2017:

Xét sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp;

Thông qua danh sách sinh viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp;

Báo cáo kế hoạch thi tốt nghiệp.

2.Hội đồng gặp mặt sinh viên:

Cao đẳng Điều dưỡng 4ABCD: 8giờ 00 ngày 17/7/2017;

Y sỹ đa khoa 17ABCD: 9 giờ 00 ngày 17/7/2017;

Điều dưỡng trung học 22và HS 24:13h30 ngày 17/7/2017;

DSTH CQ 8ABCD: 15 giờ 00 ngày 17/7/2017.

3. Thi lý thuyết tổng hợp: 7 giờ 30 ngày 18/7/2017.

4. Thi thực hành nghề nghiệp:

CĐĐD 4ABCD: 7 giờ 30 ngày 19/7/2017 đến 21/7/2017.

Y sỹ đa khoa 17ABCD: 7 giờ 30 ngày 19/7/2017 đến 21/7/2017.

ĐDTH 22 và HS 24: 7 giờ 30 ngày 19/7/2017 đến 21/7/2017.

DSTHCQ8ABCD: 7giờ 30 ngày 19/7/2017 đến 21/7/2017.

5. Thi Chính trị: 7 giờ 30 ngày 28/7/2017.

6. Họp Hội đồng lần II: 14 giờ 00 ngày 22/ 8/ 2017

7. Lễ tốt nghiệp dự kiến: tháng 10/2017

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên lớp Cao đẳng Điều dưỡng 4ABCD, Y sĩ đa khoa 17 ABCD, Điều dưỡng đa khoa 22, Dược sĩ trung học chính quy 8ABCD và Hộ sinh 24 năm học 2016-2017.