chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2017

Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

STT Ngành Thời gian
15-16/7/2017 22-23/7/2017 29-30/7/2017
1 Cao đẳng Điều dưỡng GIẢI PHẪU – SINH LÝ

Thầy Bảo – Thầy Tuất (15/7/2017)

Thầy Khiết – Cô Như (16/7/2017)

CHUYÊN NGÀNH

Thầy Trung

TOÁN

Cô Hằng

2 Cao đẳng Hộ sinh GIẢI PHẪU – SINH LÝ

Thầy Bảo – Thầy Tuất (15/7/2017)

Thầy Khiết – Cô Như (16/7/2017)

CHUYÊN NGÀNH

Cô Phương Hiền

 

TOÁN

Cô Hằng

3 Cao đẳng Dược CHUYÊN NGÀNH

Cô Quỳnh Trinh (15/7/2017)

Cô Thu Hương (16/7/2017)

HÓA PHÂN TÍCH

Cô Lan Chi

TOÁN

Thầy Lộc

 

Ghi chú:     –    Sáng: từ 7h30 đến 11h30

  • Chiều: từ 13h30 đến 16h30