chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 06 Năm 2018

Ký giao ước thi đua –Cụm thi đua các cơ sở trực thuộc Liên đoàn tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Thông báo Cụm trưởng cụm thi đua số 05 năm 2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng về cụm trưởng, Khối trưởng thi đua năm 2017, Hướng dẫn số 08/HD – LĐLĐ ngày 17/4/2017 của Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng về việc Tổ chức và hoạt động cụm, khối thi đua Công đoàn.IMG_8923

Chiều ngày 29/5/2017 Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 năm 2017, tổ chức thành công Hội nghị triển khai hoạt động và Ký kết giao ước thi đua các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng, nhằm thống nhất quy chế hoạt động, bản chấm điểm thi đua của Cụm, xây dựng kế hoạch hoạt động, và ký cam kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

IMG_8887

Về dự Lễ ký kết giao ước thi đua có ông Huỳnh Ngọc Cảnh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ban thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Các đồng chí là chủ tịch / phó chủ tịch Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng, bao gồm: Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng; Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt; Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Công ty Cổ phần phát triển Du Lịch Tân An; Công ty CP Sacom Tuyền Lâm; Công ty CP Thành Thành Công; Công ty TNHH APEX Đà Lạt; Công Ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng.  Về phía Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng có GS – TSKH BS Dương Quý Sỹ – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường; BSCKI Lê Quang Khiết  – Chủ tịch Hội đồng trường; BS CKI Trần Thanh Định – Phó bí thư Đảng bộ – Phó hiệu trưởng nhà trường; BS CKII Đoàn Thị Quỳnh Như – Phó hiệu trưởng nhà trường; ThS Trần Ngọc Trung  – Chủ tịch CĐCS nhà trường.

IMG_8899

Hội nghị đã nghe Công bố Quyết định Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 năm 2017. Cụm trưởng thông qua dự thảo kế hoạch, Quy chế hoạt động của Cụm, Bảng tiêu chí chấm điểm năm 2017, Mẫu đăng ký thi đua và ký giao ước thi đua  năm 2017. Nội dung phát động và giao ước thi đua năm 2017, tập trung chủ yếu vào các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng đối với cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong từng cơ quan, Cụm thi đua và Công đoàn cấp trên tổ chức.

IMG_8902

Đại diện các đơn vị tham dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua năm 2017. Tại Hội nghị, 9 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 5 đã cùng ký kết giao ước thi đua năm 2017, thể hiện cam kết và quyết tâm thực hiện nghiêm túc các nội dung, phong trào thi đua đã đề ra.