chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 06 Năm 2018

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LẦN II NĂM 2016

Nhằm nâng cao kết quả thi kỳ tốt nghiệp lần II năm học 2015 – 2016, theo đề nghị của sinh viên các lớp CĐĐD 3ABCD, ĐDĐK 21AB; YSĐK 16ABCDE; DSTHCQ 7ABCDE; HS 23, phòng Đào tạo-QLKH tổ chức ôn thi tốt nghiệp học phần chính trị và các học phần chuyên môn cho các lớp như sau:

I. MỤC TIÊU: Hệ thống hóa các kiến thức cần thiết cho kỳ thi tốt nghiệp lần II năm học 2015-2016.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1.Chính trị: tất cả các lớp.

Thời gian thực hiện 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 28/12/2016

2.Chuyên môn:

Thời gian thực hiện 13 giờ 30 ngày 28/12/2016 đến 16 giờ 30 ngày 29/12/2016.

– Lớp CĐĐD 3ABCD: Các học phần lý thuyết và kỹ năng thực hành.

*Lý thuyết: CSSKNL Bệnh nội khoa; CSSKNL Bệnh ngoại khoa; CSSK Trẻ em; CSSKPN, Bà mẹ và gia đình; Quản lý điều dưỡng; Đạo đức điều dưỡng.

* Thực hành: Các nhóm kỹ năng cơ bản và chuyên biệt.

**Lớp ĐDTH 21 AB: Các học phần lý thuyết và kỹ năng thực hành.

– Lý thuyết: CS Người bệnh nội khoa; CS Người bệnh ngoại khoa; CSSK Trẻ em; CSSKPN, Bà mẹ và gia đình; Điều dưỡng cơ sở 1,2.

-Thực hành: Các nhóm kỹ năng cơ bản và chuyên biệt.

**Lớp YSĐK 16ABCDE: các học phần lý thuyết và kỹ năng thực hành.

-Lý thuyết: Sức khỏe trẻ em; Sưc khỏe sinh sản; Bệnh học ngoại khoa; Bệnh truyền nhiễm xã hội; Giải phẩu sinh lý; Dược lý.

-Thực hành: Thực hành thăm khám, làm bệnh án, chẩn đoán và điều trị trên người bệnh tại bệnh viện. Trình bày bệnh án trước Hội đồng chấm thi tại trường.

**Lớp DSTH CQ 7ABCDE: các học phần lý thuyết và thực hành:

-Lý thuyết:  Hóa Dược –Dược lý; Dược liệu; Bảo quản; Kiểm nghiệm; Quản lý Dược; Bào chế.

-Thực hành: Hóa Dược –Dược lý; Dược liệu; Bào chế.

**Lớp Hộ sinh 23: các học phần lý thuyết và thực hành:

-Lý thuyết: Điều dưỡng cơ bản – KTĐD; CS người bệnh Nội – Ngoại khoa; CSSK trẻ em; CS sản phụ trước đẻ – trong đẻ – sau đẻ CSSK phụ nữ; Dân số – KHHGĐ; CS bà mẹ trong thời kỳ thai nghén.

-Thực hành: Các nhóm kỹ năng cơ bản và chuyên biệt.

Trên đây là kế hoạch ôn thi tốt nghiệp năm học 2015-2016. Đề nghị các khoa lập kế hoạch cụ thể và phân công giảng viên ôn tập cho các lớp theo đúng thời gian quy định tạo điều kiện cho sinh viên ôn tập đạt kết quả.