chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018

Kế hoạch Thi Tố nghiệp – Năm học 2016 – 2017

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017. Trường Cao Đẳng Y tế Lâm Đồng tổ chức thi tốt nghiệp cho các lớp Cao đẳng Điều dưỡng 4ABCD, Y sĩ đa khoa 17 ABCD, Điều dưỡng đa khoa 22, Dược sĩ trung học chính quy 8ABCD và Hộ sinh 24 như sau:

I. Số lượng sinh viên: 475 sinh viên.

–                     Lớp Cao đẳng điều dưỡng 4ABCD        : 149 sinh viên;

–                     Lớp Y sĩ đa khoa 17ABCD                         : 136 sinh viên;

–                     Lớp Điều dưỡng đa khoa 22                  : 32 sinh viên;

–                     Lớp Dược sĩ trung học 8ABCD               : 133 sinh viên;

–                     Lớp Hộ sinh 24                                          : 14 sinh viên;

–                     Lớp Cao đẳng điều dưỡng 3ABCD       : 07 sinh viên;

–                     Lớp Y sĩ đa khoa 16ABCD                       : 04 sinh viên.          

II. Kế hoạch tổ chức thi:

1.      Thi lý thuyết tổng hợp:

–                     Thời gian:  7 giờ 30 ngày 18 /7/2017;

–                     Hình thức thi: Trắc nghiệm; 

–                     Thời lượng: 120 phút.

2.      Thi thực hành nghề nghiệp:

–                     Thời gian:  7 giờ 30 ngày 19/7/2017 đến 21/7/2017;

–                     Hình thức thi:

+        Lớp CĐĐD 4ABCD, ĐDTH 22, HS 24, DSTHCQ 8ABCD thi vượt trạm tại các phòng thực hành tại trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

+        Lớp YSĐK 17 ABCD: Bốc thăm khoa, ngày thi, bệnh nhân, làm bệnh án tại các khoa của Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng  và thi vấn đáp tại trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

3.      Thi Chính trị:

–                Thời gian:  13 giờ 30 ngày 28/7/2016;

–                Hình thức thi: tự luận; 

–                Thời lượng: 120 phút.

III. Kế hoạch làm việc của hội đồng thi tốt nghiệp:

1. Họp Hội đồng lần I: 14 giờ 00 ngày10/7/2017:

–                     Xét sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp;

–                     Thông qua danh sách sinh viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp;

–                     Báo cáo kế hoạch thi tốt nghiệp.

2. Hội đồng gặp mặt sinh viên:          

–                     Cao đẳng Điều dưỡng 4ABCD: 8giờ 00 ngày 17/7/2017;

–                     Y sỹ đa khoa 17ABCD: 9 giờ 00 ngày 17/7/2017;

–                     Điều dưỡng trung học 22và HS 24:13h30 ngày 17/7/2017;

–                     DSTH CQ 8ABCD: 15 giờ 00 ngày 17/7/2017;

3. Thi lý thuyết tổng hợp: 7 giờ 30 ngày 18/7/2017.

4. Thi thực hành nghề nghiệp: 7giờ 30 ngày 19/7/2017 đến  21/7/2017.

5. Thi Chính trị: 7 giờ 30 ngày 28/7/2017.

6. Họp Hội đồng lần II: 14 giờ 00 ngày 22/ 8/ 2017

7. Lễ tốt nghiệp dự kiến:  tháng 10/2017

 Trên đây là kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên lớp Cao đẳng Điều dưỡng 4ABCD, Y sĩ đa khoa 17 ABCD, Điều dưỡng đa khoa 22, Dược sĩ trung học chính quy 8ABCD và Hộ sinh 24 năm học 2016-2017.