chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018

KẾ HOẠCH: Ôn thi và thi tuyển sinh ngành Cao đẳng Điều dưỡng liên thông năm 2017

Ôn thi:

Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30

STT Địa điểm Thời gian Số lượng Ghi chú
15-16/7/2017     22-      23/7/2017 29-30/7/2017
1 Trường CĐYT Lâm Đồng Giải phẫu-Sinh lý    Chuyên ngành Toán

Thi tuyển sinh:

Thời gian thi: (dự kiến)

Tập trung làm thủ tục: 8:00 ngày 05/8/2017

Thời gian thi: tập trung trước phòng thi

Sáng: 6:45

Chiều: 12:45

STT Môn thi Thời gian thi Hình thức thi Ngày thi
1 Toán 180 phút Tự luận Chiều 05/8/2017
2 Chuyên ngành 180 phút Tự luận Sáng 06/8/2017
3 Giải phẫu 90 phút Trắc nghiệm Chiều 06/8/2017

Địa điểm thi: trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

Trên đây là thông báo kế hoạch ôn thi và thi liên thông Cao đẳng ngành Điều dưỡng Hệ vừa làm – vừa học năm 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.