chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 06 Năm 2018

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2016 – 2017

Ngày 20/1/2017, trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2016-2017 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

IMG_5678

        Hội nghị thông qua các văn bản: Báo cáo tổng kết công tác năm học 2015-2016, kế hoạch năm học 2016-2017; Báo cáo kết quả hoạt động năm học 2015-2016, phương hướng hoạt động năm 2016-2017 của Ban Thanh tra nhân dân; công khai tài chính của nhà trường năm học 2015-2016.

IMG_5699

Trong bầu không khí dân chủ, cởi mở và đoàn kết, CBVC Nhà trường đã tích cực phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, mang tính xây dựng. Đồng chí Dương Quý Sỹ- Bí thư đảng bộ, hiệu trưởng nhà trường – chủ trì Hội nghị đã trực tiếp giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường và phát biểu kết luận Hội nghị; sau khi điểm lại những thành quả mà tập thể CBVC Nhà trường đạt được trong năm học vừa qua, chỉ rõ những hạn chế và tồn tại trên một số mặt công tác, đồng chí đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà tập thể Nhà trường cần phải  đạt được trong năm học 2016-2017; đồng thời nhắc nhở CBVC toàn trường phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó,  nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

IMG_5710

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất sửa đổi, bổ sung một số điểm, Hội nghị đã thống nhất thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế đánh giá xếp loại chuyên môn, Tiêu chuẩn thi đua, Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử văn hóa và thông qua Nghị quyết Hội nghị. Qua đó tạo dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ, công khai các hoạt động, có căn cứ rõ ràng để đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức, quản lý các hoạt động có hiệu quả, theo đúng quy định của các cấp quản lý.