chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 05 Năm 2018

Công Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tổ chức thành công lớp tập huấn công tác công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn tại các đơn vị trong cụm thi đua số 5

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017 của Cụm thi đua số 5 các đơn vị trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng. Ngày 30/6/2017 Công Đoàn cơ sở  Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tổ chức thành công lớp  tập huấn công tác công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn tại các đơn vị trong cụm.

IMG_9463

Đồng chí Trần Ngọc Trung – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tại lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí Báo cáo viên thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn cơ sở, tổ trưởng, tổ phó các tổ công đoàn, ủy ban kiểm tra, đồng chí phụ trách công tác nữ công tại các công đoàn cơ sở thuộc Cụm thi đua số 5.

2

19665171_1828372780809193_6133665871608930451_n

Các đồng chí Báo cáo viên thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tại lớp tập huấn

Các đại biểu và học viên tham gia lớp tập huấn lần này đã được bổ sung, trang bị thêm kiến thức, được cung cấp những thông tin căn bản và thiết thực, đồng thời giải đáp những thắc mắc cho người tham dự xoay quanh những nội dung  cốt lõi trong hoạt động công đoàn, bao gồm công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, công tác kiểm tra công đoàn, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác thi đua khen thưởng và công tác nữ công…Thông qua lớp tập huấn đã góp phần bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.