TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

  • Tiếng Việt
  • English
  • Ngày 16 Tháng 08 Năm 2018

    Danh sách Sinh viên không được công nhận Tốt nghiệp lần 2

    Danh sách Sinh viên không được công nhận Tốt nghiệp lần 2, Khóa học: 2013 – 2015:

    [gview file=”http://caodangytelamdong.edu.vn/wp-content/uploads/2016/01/DANH-SÁCH-SINH-VIÊN-KHÔNG-ĐƯỢC-CÔNG-NHẬN-TỐT-NGHIỆP-LẦN-II1.xls”]