chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 06 Năm 2018

Dữ liệu tốt nghiệp

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp lần 2, Khóa 2013 – 2015

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp lần 2, Khóa 2013 – 2015: Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên hệ Cao…

24/06/2018

Danh sách Sinh viên không được công nhận Tốt nghiệp lần 2

Danh sách Sinh viên không được công nhận Tốt nghiệp lần 2, Khóa học: 2013 – 2015:

24/06/2018

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Kính mời quý Thầy cô và các bạn sinh viên theo dõi  danh sách Sinh viên không được công nhận tốt nghiệp, Khóa học 2013…

24/06/2018

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Kính mời quý Thầy cô và các bạn sinh viên theo dõi Danh sách Sinh viên được công nhận tốt nghiệp, Khóa học 2013 –…

24/06/2018

Kế Hoạch Thi Tốt Nghiệp Năm Học 2014-2015

  KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2014-2015   STT THỜI GIAN THÀNH PHẦN NỘI DUNG  1 14h00 ngày 08/7/2015 Thành viên hội đồng…

24/06/2018

1