chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 05 Năm 2018

Kỹ năng

Phương pháp học ngữ pháp hiệu quả

Phương pháp học ngữ pháp hiệu quả   Nếu bạn muốn học ngữ pháp tiếng Anh một cách hiệu quả, điều này cũng không khó….

24/05/2018

Kỹ năng mềm – sự cần thiết cho sinh viên

Kỹ năng mềm – sự cần thiết cho sinh viên Theo UNESCO mục đích học tập là: “Học để biết, học để làm, học để…

24/05/2018

Phương pháp và kỹ năng soạn thảo văn bản

Phương pháp và kỹ năng soạn thảo văn bản I. Khái niệm: Văn bản là phương tiện cần thiết để triển khai các mặt hoạt…

24/05/2018

1