chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 08 Năm 2017

1. Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên thi trên máy: https://docs.google.com/forms/d/1DwS6Ko3Vrr4KbsAtDryK42Le5nlYT-uDDn8uQPiPFIQ/viewform?edit_requested=true

2. PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY THỰC HÀNH CỦA GIẢNG VIÊN
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfnWo0B-qejDskM9u…/viewform.

3.  PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT CỦA GIẢNG VIÊN
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSekDG_29nUl9697Aa…/ (more…)