chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 21 Tháng 03 Năm 2018

giải đáp thắc mắc

Học ngành y sĩ đa khoa ra trường làm công việc gì?

Y sĩ đa khoa là ngành học gì mà thu hút được sự quan tâm đông đảo của học sinh? Tốt nghiệp Trung cấp y…

21/03/2018

Trung Cấp Y Điều Dưỡng Đa Khoa Ra Trường Sẽ Làm Công Việc Gì?

Điều dưỡng còn được gọi là Y tá, hay điều dưỡng viên họ là những cán bộ ngành y làm việc trong các cơ sở…

21/03/2018

Y Sĩ Đa Khoa – Trung Cấp Y Ngành Học Hút Thí Sinh

Thông tin chung về nghề Y sĩ Nghề y là nghề làm công việc tổ chức phòng khám, chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ…

21/03/2018

1