chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 05 Năm 2018

 

Danh sách Sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập, Học Kì I, Năm học  2014 – 2015: 

1) Khoa Điều Dưỡng – KTYH: Danh sách Sinh viên nhận học bổng KKHT lớp CĐĐD và ĐDTH

2) Khoa Dược: Ngành Dược sĩ trung học

3) Khoa Y học – YTCC: Ngành Y sĩ đa khoa

Danh sách Sinh viên miễn giảm học phí năm học 2014 – 2015:  Danh sach sinh vien mien giam hoc phi nam hoc 2014 – 2015