chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 05 Năm 2018
  • Giới Thiệu
  • Quy chế hoạt động Trung tâm
  • Tin tức hoạt động

page-0page-1

page-0page-1page-2page-3page-4page-5page-6page-7page-8page-9page-10

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo: Lịch Giảng và Danh sách Lớp Tin A, Khóa VII

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Thông báo tới học viên Lịch giảng dạy và Danh sách lớp Tin A, Khóa VII: 1. Lịch…

24/05/2018

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Chiêu sinh khóa mới

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC 16, Phường 6, Ngô Quyền, TP Đà lạt Tel: 0633.822.153, FAX:…

24/05/2018