chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018
  • Giới thiệu
  • Chức năng - Nhiệm vụ
  • Thông báo
  • Văn bản - Biểu Mẫu

Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị được thành lập theo Quyết định số 32/QĐ – CĐYT ngày 24 tháng 1 năm 2014 về việc kiện toàn bộ máy tổ chức Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị là một trong năm phòng chức năng của trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng, là đơn vị trong bộ máy giúp việc cho Ban giám hiệu, chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu.

Phòng có chức năng tham mưu giúp Ban Giám hiệu trong việc quản lý công tác hành chính tổng hợp, thi đua, tổ chức và cán bộ, công tác an ninh và bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường.

Nhân sự của Phòng cụ thể như sau:

3Untitled14 (1)page0001 (1)Untitled19 (1)Untitled104

It is one of five LMC’s function offices. This office is under the direction, administration and management of the school board. Its function is advising and assisting to the board in general administration, competition – reward, organization and personnel, internal politics security and protection.

 

Quyết định  Chức năng – Nhiệm vụ của Phòng Tổ Chức  – HCQT:

ImageImageImage