chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 15 Tháng 12 Năm 2017
  • Giới thiệu
  • Chức năng - Nhiệm vụ
  • Thông báo
  • Văn bản biểu mẫu

Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng – Thông tin truyền thông được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ – CĐYT ngày 15 tháng 1 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng – Thông tin truyền thông là một trong năm phòng chức năng của trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng, là đơn vị trong bộ máy giúp việc cho Ban giám hiệu, chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu. Chức năng của phòng là tham mưu, giúp việc cho Ban giám hiệu điều hành và quản lý công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo, và công tác thông tin truyền thông trong nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và của trường.    Nhân sự của Phòng cụ thể như sau: Untitled

Các Quyết định của Phòng Khảo Thí – KĐCL – TTTT:

page-0page-1page-2page-3