chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018
  • Giới thiệu
  • Chức năng - Nhiệm vụ
  • Thông báo
  • Văn bản biểu mẫu

I. GIỚI THIỆU:

Phòng Đào tạo – Quản lý Khoa học là một trong năm phòng chức năng của trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng, có 7 cán bộ gồm: 1 trưởng phòng, 2 phó phòng, 1 cán bộ phụ trách thư viện và 3 nhân viên khác đều được phân công, phân nhiệm rõ ràng.

Phòng Đào tạo – Quản lý khoa học, là đơn vị trong bộ máy giúp việc cho Ban giám hiệu, chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu, có vai trò xây dựng chiến lược phát triển, điều tiết và quản lý các hoạt động đào tạo và khoa học trong nhà trường, bao gồm những chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:

 IICHỨC NĂNG:

–  Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác quản lý và phát triển đào tạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý các loại hình đào tạo trong nhà trường.

–  Tham gia và quản lý các hoạt động khoa học trong nhà trường.

 III.NHIỆM VỤ:

1. Tham mưu hoạch định chiến lươc đào tạo;

2. Xây dựng văn bản, các quy trình quản lý đào tạo;

3. Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh;

4. Quản lý nghiên cứu khoa học;

5. Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình;

6. Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy của toàn trường;

7. Quản lý quá trình và kết quả học tập;

8. Quản lý thư viện.

DANH SÁCH CÁN BỘ – NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO – QLKH

143256

 

 

//It is one of five LMC’s function offices. This office is under the direction, administration and management of the school board. Its functions are advising and assisting to the board in training and scientific research implementation,management and development.

Its tasks:

1. Planning the training strategies;

2. Developing the training management process;

3. Developing and managing the enrollment;

4. Managing the scientific research;

5. Designing and managing the curriculum and teaching materials;

6. Developing and managing teaching plans;

7. Managing the learning process and outcomes;

8. Managing the library.

Quyết định của Phòng Đào tạo – QLKH:

ImageImageImage

Phòng Đào tạo- QLKH trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thông báo tới các bạn sinh viên:

1. Những HSSV đã học TCCN, Cao đẳng, Đại học của các ngành học khác, nay có nhu cầu được miễn học và thi các môn học chung (GDTC, GDQP-AN, Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ cơ bản, Tin học) phải hoàn tất thủ tục chuyển điểm nộp về phòng Đào tạo – QLKH trước ngày 10/10/2016

2. Thủ tục chuyển điểm bao gồm:

            – Đơn xin miễn học và thi hết môn (theo mẫu Phòng Đào tạo – QLKH)

            – Bản sao công chứng chứng chỉ (GDTC, GDQP-AN), bằng tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng, Đại học.

            – Bảng điểm TCCN, Cao đẳng, Đại học (bản sao công chứng)

 3. Thời gian trả lời kết quả: 21/10/2016

Ghi chú:        

 – HSSV nộp đơn theo lớp. Sau thời hạn trên Nhà trường không giải quyết.

– Trong thời gian chờ xét duyệt, HSSV phải tham gia đầy đủ các môn học theo quy định.

© Mẫu đơn Xin miễn học, miễn thi: Tải tại đây.

Phòng Đào tạo- QLKH trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thông báo tới các bạn sinh viên:

1. Những HSSV đã học TCCN, Cao đẳng, Đại học của các ngành học khác, nay có nhu cầu được miễn học và thi các môn học chung (GDTC, GDQP-AN, Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ cơ bản, Tin học) phải hoàn tất thủ tục chuyển điểm nộp về phòng Đào tạo – QLKH trước ngày 10/10/2016

2. Thủ tục chuyển điểm bao gồm:

            – Đơn xin miễn học và thi hết môn (theo mẫu Phòng Đào tạo – QLKH)

            – Bản sao công chứng chứng chỉ (GDTC, GDQP-AN), bằng tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng, Đại học.

            – Bảng điểm TCCN, Cao đẳng, Đại học (bản sao công chứng)

 3. Thời gian trả lời kết quả: 21/10/2016

Ghi chú:        

 – HSSV nộp đơn theo lớp. Sau thời hạn trên Nhà trường không giải quyết.

– Trong thời gian chờ xét duyệt, HSSV phải tham gia đầy đủ các môn học theo quy định.

© Mẫu đơn Xin miễn học, miễn thi: Tải tại đây.