chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 05 Năm 2018
  • Giới thiệu
  • Chức năng - Nhiệm vụ
  • Thông báo
  • Văn bản biểu mẫu

Phòng Chính trị – Công tác sinh viên được thành lập theo Quyết định số 32/QĐ – CĐYT ngày 24 tháng 1 năm 2014 về việc kiện toàn bộ máy tổ chức Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

Phòng Chính trị – Công tác sinh viên là một trong năm phòng chức năng của trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng, là đơn vị trong bộ máy giúp việc cho Ban giám hiệu, chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu, có chức năng tổ chức, quản lí công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, học tập, rèn luyên và các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên.

   Nhân sự của Phòng cụ thể như sau:

1Nhân-sự-phòng-CT-page0001-1024x93072-2-768x193

 

 

Quyết định của Phòng Công tác – HSSV

ImageImage

Thông báo học bổng Khuyến khích học tập năm học 2016 – 2017

1. Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập HKI: Xem tại đây 2. Danh sách Sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HKI:…

24/05/2018

Thông báo miễn giảm học phí năm học 2016 – 2017

1. Thông báo miễn giảm học phí: Xem tại đây 2. Quyết định miễn giảm học phí: Xem tại đây 3. Danh sách sinh viên…

24/05/2018

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập, Năm học 2015 – 2016

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập, Năm học 2015 – 2016:

24/05/2018

Thông tin học bổng Lương Văn Can dành cho sinh viên

Phòng CT-CTSV thông tin tới các bạn sinh viên về học bổng Lương Văn Can:

24/05/2018

Biểu mẫu của Sinh viên

BM01: Don-de-nghi-ho-tro-mien-giam-hoc-phi. BM02: Don-xin-xac-nhan-la-SV. BM03:Giay-xac-nhan-vay-von. BM04: Don-xin-cap-lai-the-SV. BM05: Don-xin-thoi-hoc. BM06: Ly-lich-sinh-vien. BM07: Giay-cam-ket-tra-no-tin-dung BM08: Don-xin-tam-ngung-hoc-tap BM09: Don-xin-phep BM10: Don-xin-hoc-tiep-sau-bao-luu BM11: Don-xin-chuyen-truong BM12: Phieu-danh-gia-ren-luyen BM13: Bang-tong-hop-ket-qua-ren-luyen BM14: Danh-sach-sinh-vien-tham-gia-BHYT BM15: Danh-sach-sinh-vien-da-co-BHYT BM16: Noi-tru. BM17: Danh-sach-sinh-vien-tham-gia-BHTN BM18: Ngoai-tru. BM19: Don-xin-xac-nhan-la-SV-hoan-NVQS BM2014: Don-xin-mien-giam-hoc-phi BM 20: ĐƠN-XIN-TẠM-NGỪNG-HỌC-TẬP.

24/05/2018

Một số văn bản

1. Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 86/2015/NĐ  – CP ngày 02 tháng 10 năm 2015…

24/05/2018