chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018
  • Giới thiệu
  • Chức năng - Nhiệm vụ
  • Tài liệu chuyên môn
  • Văn bản biểu mẫu

Khoa Dược được thành lập theo Quyết định số 32/QĐ – CĐYT ngày 24  tháng  01  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. Chức năng của Khoa Khoa Dược Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng có chức năng đào tạo sinh viên, học sinh chuyên ngành Dược và sinh viên các chuyên ngành Y, Điều dưỡng, Hộ sinh có trình độ từ Cao đẳng trở xuống các học phần chuyên môn thuộc lĩnh vực Dược. Nhiệm vụ của Khoa: 1. Quản lý giảng viên, cán bộ khoa, sinh viên thuộc khoa; 2. Tổ chức và quản lý hoạt động giảng dạy; 3. Tổ chức và quản lý chất lượng đào tạo (chất lượng giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên); 4. Tổ chức và quản lý hoạt động NCKH; 5. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, TTB, tài sản thuộc khoa; 6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công. Nhân sự của Khoa cụ thể như sau:

Khoa-Dược1

Khoa Dược2Khoa Dược3Untitled81-853x1024 (1)page0007-912x1024

 

Quyết định Chức năng – Nhiệm vụ của Khoa Dược:

ImageImageImage