chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 23 Tháng 10 Năm 2017

Y sĩ đa khoa

Chương trình đào tạo Ngành Y Sĩ Đa Khoa

Chương trình đào tạo Ngành Y Sĩ Đa Khoa 1. Thời gian đào tạo: 2 năm 2. Khối lượng kiến thức: 100 đơn vị học…

23/10/2017