chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 19 Tháng 11 Năm 2017

Ngành điều dưỡng

Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng

Chương trình đào tạo Ngành Điều dưỡng 1.  Thời gian đào tạo:  3 năm 2.  Khối lượng kiến thức:  46 học phần (160 đơn vị…

19/11/2017