chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018

Dược sĩ trung học

Chương trình đào tạo Ngành Dược Sĩ Trung Học CQ

Chương trình đào tạo Ngành Dược Sĩ Trung Học Chính quy 1. Thời gian đào tạo: 2 năm 2. Khối lượng kiến thức: 93 đơn…

20/07/2018