TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 16 Tháng 08 Năm 2018

  Hội thi Giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc lần thứ X,năm 2015

  Thực hiện Nghị Quyết Trung ương 8 khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” với giải pháp là đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.

  Hội thi Giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc lần thứ X,năm 2015 đã diễn ra từ ngày 26 – 31/8/2015 tại TP Đà Nẵng. Tham gia Hội thi có 239 cán bộ, giáo viên của 54 đoàn đại diện cho 170 trường TCCN và các trường có đào tạo hệ TCCN trong cả nước. Các giáo viên tham gia thi tại 14 tiểu ban với 3 phần thi bắt buộc: Thi hiểu biết, thi giảng một bài lý thuyết hoặc thực hành và ứng xử tình huống sư phạm.

  IMG_1812

   Ngày 31/8/2015, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Lễ Bế mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc lần thứ X, năm 2015 tại trường Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng.

  Tại Hội thi lần này, với đặc thù là ngôi trường đào tạo ngành y trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng có 01 giáo viên tham gia dự thi và đã đạt giải ba toàn quốc (cô Nguyễn Thị Hồng Lam – GV khoa Điều dưỡng – KTYH).

  IMG_1825

  Kết quả đạt được trong hội thi,một phần nào đã khẳng định nền tảng kiến thức vững chắc, khả năng xử lý tình huống sư phạm khéo léo và quyết tâm cao của tập thể giáo viên nhà trường trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, , đặc biệt là giáo dục y đức cho học sinh, sinh viên theo tinh thần Nghị Quyết số 29 và phương châm phát triển của nhà trường “Chất lượng giáo dục hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai”, xây dựng môi trường sư phạm phù hợp với người học. Bên cạnh đó, là sự động viên, quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo nhà trường và các khoa chuyên môn đối với các giáo viên tham gia dự thi.

  Những kinh nghiệm được rút ra từ Hội thi sẽ được các giáo viên chia sẻ tới đồng nghiệp để cùng nhau xây dựng một tập thể sư phạm đa dạng và tích cực. Ngoài ra, kết quả từ Hội thi sẽ là nhân tố tích cực, tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của nhà trường ngày càng phát triển và vững mạnh.

  –Ngọc Hà–

  This is to implement the National Resolution 8 of Term XI about the fundamental and comprehensive innovation of education and training in order to meet the requirements of industrialization and modernization in conditions of socialist-oriented market economy and international integration with the solution of learners ‘competence-based training

  The tenth nationwide Contest of Excellent Teachers among vocational High schools and Colleges, 2015 took place from the twenty-sixth to thirty-first of August in Danang. 239 teachers of 54 groups representing 170 vocational schools and colleges joined the contest. They were divided into 14 majors and attended in 3 required tests: General teaching knowledge test, theory or practicum teaching, and solve the pedagogical situations.

  On the thirty-first of August, the Ministry of Education and Training held a Closing Ceremony of the Contest at Phan Chu Trinh High School in Da Nang.

  IMG_1812

  In this contest, Lam Dong Medical College has candidate,  Ms. Nguyen Thi Hong Lam from Faculty of Nursing. She was awarded the national third prize.

  The results achieved in the contest partly confirms the strong knowledge, capability of handling pedagogical situations and high determination of school teachers in innovating the teaching and learning methods, especially medical ethics education for pupils and students in the spirit of Resolution No. 29 and the motto of the school’s development “Learning and teaching’s quality today, public health tomorrow”. Besides, the motivation, interest, facilitation of the college and faculty leaders play important roles in encouraging the teacher to participate in the contest.

  IMG_1825

  The experience drawn from the contest will be shared by teachers, in order to build a professional and positive teaching staff. In addition, the results from the contest will be the positive factors, continuing to strengthen the college movement of emulation in teaching and learning.