chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 24 Tháng 06 Năm 2018

Nghiên cứu mối tương quan giữa oxit nitric trong hơi thở ra với cơ địa dị ứng, bạch cầu ái toan máu, đột biến gen FCER2 và mức độ kiểm soát hen ở trẻ em Việt Nam

Study of the correlations between fractional exhaled nitric oxide in exhaled breath and atopic status, blood eosinophils, FCER2 mutation, and asthma control in Vietnamese children…

24/06/2018

Nghiên cứu quốc tế về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD)

Bài báo Impairment of Pulmonary Vasoreactivity in Response to Endothelin-1 In Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) (Rối loạn đặc tính co mạch đáp…

24/06/2018

Công trình Nghiên cứu đăng trên tạp chí Quốc tế

 Bài đăng trên tạp chí quốc tế được trích dẫn trên Google Scholar, CrossRef và Pubmed: Sy Duong-Quy, Thong Hua-Huy, Tran Tran-Mai-Thi-Huyen, Duong Ho-Viet-Thuy, Nhu Doan-Thi-Quynh, Timothy J….

24/06/2018