TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

  • Tiếng Việt
  • English
  • Ngày 16 Tháng 08 Năm 2018

    Lịch giảng tuần 5 – Học kỳ I – Năm học 2017 – 2018 các lớp liên thông

    Lịch giảng tuần 5 – Học kỳ I – Năm học 2017 – 2018 các lớp liên thông. Chúc các học viên cuối tuần vui vẻ!

    [gview file=”http://caodangytelamdong.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/lich-giang-tuan-5-HKI-các-lớp-liên-thông-năm-học-2017-2018.xlsx”]