chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 04 Năm 2018

Lịch giảng tuần 7 – Học kỳ II – Năm học 2017 – 2018 các lớp chính quy.

Các bạn sinh viên theo dõi Lịch giảng tuần 7- Học kỳ II – Năm học 2017 – 2018 các lớp chính quy. Chúc các bạn sinh viên một tuần học tập vui vẻ!

LỊCH GIẢNG CHÍNH QUY TUẦN 7-page-0

LỊCH GIẢNG CHÍNH QUY TUẦN 7-page-1

LỊCH GIẢNG CHÍNH QUY TUẦN 7-page-2