Learning – Teaching Quality Today: the Community’s Health Tomorrow
Today 06/24/2018
  • About
  • News
  • HCM

unnamed (3)12

Chi bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng nguyên trước đây hoạt động dưới sự chỉ đạo của Thành ủy Đà Lạt; đến năm 2005 chi bộ chuyển sang hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Dân chính Đảng nay là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Về mặt chính quyền trước đây nhà trường hoạt động dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế đến cuối năm 2009, Trường chính thức nâng cấp lên cao đẳng và hoạt động trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng. Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, trong nhiều năm qua, chi bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thường xuyên xây dựng chi bộ theo hướng nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu của TCCS đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Từ một chi bộ chỉ có 20 đảng viên năm 2012, đến nay chi bộ của chúng ta đã có 31 đồng chí. Ghi nhận sự phát triển lớn mạnh của chi bộ, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định số 541 – QĐ/ĐUK ngày 28/9/2016 về việc chuyển chi bộ cơ sở thành đảng bộ cơ sở. Hiện nay, Ban Chấp Hành Đảng Bộ Trường Cao đẳng Y Tế gồm 7 đồng chí:

1. Đồng chí Dương Quý Sỹ – Bí Thư Đảng Bộ

2. Đồng chí Trần Thanh Định – Phó Bí Thư Đảng Bộ.

3. Đồng chí Đoàn Thị Quỳnh Như – Đảng Ủy viên – Bí thư Chi bộ Khoa Y – Dược.

4. Đồng chí Lê Quang Khiết – Đảng Ủy viên – Bí thư Chi bộ Phòng Chính trị – CTSV.

5. Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo – Đảng Ủy viên – Bí thư Chi bộ Phòng Đào tạo – Khoa KHCB.

6. Đồng chí Trần Ngọc Trung – Đảng Ủy viên – Bí thư Chi bộ Khoa Điều Dưỡng – KTYH.

7. Đồng chí Nguyễn Văn Tới – Đảng Ủy viên – Bí thư Chi bộ Phòng Tổ chức – HCQT.

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng: Gồm 6 Chi Bộ trực thuộc

1. Chi bộ Khoa Y – Dược

2. Chi bộ Phòng Chính trị – CTSV.

3. Chi bộ Phòng Đào tạo – Khoa KHCB.

4. Chi bộ Khoa Điều Dưỡng – KTYH.

5. Chi bộ Phòng Tổ chức – HCQT.

6. Chi bộ Phòng Kiểm định – Tài chính.

Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị tổ chức thành công Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 06/06/2017, Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng ưu…

24/06/2018

Chi bộ Phòng Kiểm định – Tài chính và Chi bộ Phòng Đào tạo – KHCB tổ chức thành công lễ kết nạp đảng viên mới

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần…

24/06/2018

Chi bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng kết nạp Đảng viên mới

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần…

24/06/2018

Đại hội chi bộ trường Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015-2020

(Tiếng Việt) Tham dự Đại hội có đồng chí Võ Đăng Thanh Trưởng ban tổ chức Ban thường vụ Đảng ủy khối; đồng chí Đỗ Thị Thu Thủy – Chuyên viên ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan

24/06/2018

Chi bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng kết nạp Đảng viên mới

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần…

24/06/2018

(Tiếng Việt) Câu chuyện: Bác muốn biết sự thật kia

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

24/06/2018

(Tiếng Việt) Câu chuyện: Bác “phải nhượng bộ đa số” …

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

24/06/2018

(Tiếng Việt) Câu chuyện: “CHỦ TỊCH XƯNG CHÁU VỚI DÂN”

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

24/06/2018

(Tiếng Việt) Tìm hiểu bài viết: “ Bài học lớn – Vì nhân dân”

(Tiếng Việt) Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề: Tìm hiểu bài viết “ Bài học lớn – Vì nhân dân”

24/06/2018

(Tiếng Việt) Câu chuyện: “Chú còn trẻ, chú vào hầm trú ẩn trước đi”

(Tiếng Việt) Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Chú còn trẻ, chú vào hầm trú ẩn trước đi”

24/06/2018

Thực hiện lời dặn của Bác về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Thực hiện lời dặn của Bác về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh –Người thực hiện: Ths. Trần Ngọc Trung–           Trong bản Di chúc…

24/06/2018

(Tiếng Việt) Câu chuyện: “Ăn no rồi hãy đến làm việc”

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

24/06/2018