TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

 • Tiếng Việt
 • English
 • Ngày 16 Tháng 08 Năm 2018

  Đảng bộ

  Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị tổ chức thành công Lễ kết nạp đảng viên mới

  Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị tổ chức thành công Lễ kết nạp đảng viên mới

  Ngày 06/06/2017, Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng ưu…

  Chi bộ Phòng Kiểm định – Tài chính và Chi bộ Phòng Đào tạo – KHCB tổ chức thành công lễ kết nạp đảng viên mới

  Chi bộ Phòng Kiểm định – Tài chính và Chi bộ Phòng Đào tạo – KHCB tổ chức thành công lễ kết nạp đảng viên mới

  Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần…

  Chi bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng kết nạp Đảng viên mới

  Chi bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng kết nạp Đảng viên mới

  Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần…

  <!--:vi-->Câu chuyện: Bác muốn biết sự thật kia<!--:-->

  Câu chuyện: Bác muốn biết sự thật kia

  Người thực hiện: Cao Thị Thu Hương             Hòa bình lập lại, mặc dù rất bận, Bác vẫn dành thời gian đi thăm bà con…

  <!--:vi-->Câu chuyện: Bác “phải nhượng bộ đa số” …<!--:-->

  Câu chuyện: Bác “phải nhượng bộ đa số” …

  Người thực hiện: Ths. Trần Phi Dũng – Khoa ĐD-KTYH  Mẫu chuyện: Bác “phải nhượng bộ đa số” hay là vì “đa số chúng ta…

  <!--:vi-->Mẩu chuyện ngắn về Bác Hồ: “Bác Hồ với Thủ tướng Ấn Độ Nehru”<!--:-->

  Mẩu chuyện ngắn về Bác Hồ: “Bác Hồ với Thủ tướng Ấn Độ Nehru”

  Đây là câu chuyện được Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên kể về những kỷ niệm khi ông làm phiên dịch cho Bác Hồ….

  <!--:vi--> Câu chuyện: “CHỦ TỊCH XƯNG CHÁU VỚI DÂN”<!--:-->

  Câu chuyện: “CHỦ TỊCH XƯNG CHÁU VỚI DÂN”

     Người thực hiện: Ths.Trần Phi Dũng  Câu chuyện “CHỦ TỊCH XƯNG CHÁU VỚI DÂN” là một trong các mẩu chuyện ngắn về bác được…

  <!--:vi-->Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Suy nghĩ về hai chữ công bằng”<!--:-->

  Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Suy nghĩ về hai chữ công bằng”

    Người thực hiện: Nguyễn Văn Thành Hồ Chí Minh coi công bằng xã hội là một trong những đặc trưng mang tính nhân văn…

  <!--:vi-->Tìm hiểu bài viết: “ Bài học lớn – Vì nhân dân”<!--:-->

  Tìm hiểu bài viết: “ Bài học lớn – Vì nhân dân”

  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề: Tìm hiểu bài viết “ Bài học lớn – Vì nhân dân”

  <!--:vi-->Câu chuyện: “Chú còn trẻ, chú vào hầm trú ẩn trước đi”<!--:-->

  Câu chuyện: “Chú còn trẻ, chú vào hầm trú ẩn trước đi”

  Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Chú còn trẻ, chú vào hầm trú ẩn trước đi”

  Thực hiện lời dặn của Bác về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

  Thực hiện lời dặn của Bác về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

  Thực hiện lời dặn của Bác về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh –Người thực hiện: Ths. Trần Ngọc Trung–           Trong bản Di chúc…

  <!--:vi--> Câu chuyện: “Ăn no rồi hãy đến làm việc”<!--:-->

  Câu chuyện: “Ăn no rồi hãy đến làm việc”

  BÀI VIẾT VỀ HỌC VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Câu chuyện: “Ăn no rồi hãy đến làm việc” Người trình…