chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai
Ngày 20 Tháng 07 Năm 2018
  • Giới thiệu
  • Hoạt động Công đoàn
  • Văn bản

Ban Chấp Hành Công Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng trực thuộc Liên Đoàn Lao Động tỉnh Lâm Đồng. Gồm 3 thành viên, trong đó 1 Chủ trịch, 1 Phó chủ tịch, 1 Trưởng ban Nữ Công. Cụ thể như sau:
1. Đ/c: Trần Ngọc Trung – Chủ tịch Công Đoàn.
2. Đ/c: Phan Thị Uyên Thi – Phó chủ tịch Công Đoàn.
3. Đ/c: Đặng Nguyên Phương – Trưởng Ban nữ Công.

Công Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tổ chức thành công lớp tập huấn công tác công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn tại các đơn vị trong cụm thi đua số 5

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017 của Cụm thi đua số 5 các đơn vị trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Lâm…

20/07/2018

Gói bánh chưng chào mừng Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Với mục đích gìn giữ hương vị ẩm thực của Tết cổ truyền trong đoàn viên công đoàn nhà trường, đồng thời nhằm duy trì…

20/07/2018

Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Y tế tổ chức thăm hỏi và tặng quà trong lễ bàn giao nhà ở “Mái Ấm Công Đoàn” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2016, tại xã Đạ Đờn – huyện Lâm Hà, đại diện Công đoàn trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng,…

20/07/2018

Tham gia Hội thao “Cụm thi đua các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng”

Nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và hướng tới chào mừng Kỷ niệm…

20/07/2018

Công đoàn Trường tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 – 10

Ngày 19/10, Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tổ chức chương trình kỷ niệm chào mừng 85 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ…

20/07/2018

Lễ Kỷ niệm Ngày Quốc Tế Thiếu nhi 1.06.2015

Lễ Kỷ niệm Ngày Quốc Tế Thiếu nhi 1.06.2015 Hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước, sáng ngày 01/06/2015,…

20/07/2018

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ LÂM ĐỒNG                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       CĐCS TRƯỜNG CĐYT                                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
Số: TĐ/CĐYT
                                                                                                                                                   Lâm Đồng, ngày 06 tháng 12 năm 2014

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG NĂM 2015

I.ĐOÀN VIÊN TÍCH CỰC:
1. Phẩm chất chính trị:
-Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế và quy định của cơ quan đơn vị; không vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
-Thực hiện đầy đủ Nghị quyết của công đoàn các cấp, tham gia các đợt học tập chính trị của cơ quan.
-Có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
-Thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Tham gia các phong trào:
-Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động của công đoàn và kế hoạch chuyên môn của đơn vị , có ý thức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
-Hưởng ứng đầy đủ, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong các buổi sinh hoạt tập thể của nhà trường, Công đoàn và Đoàn thanh niên, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong cơ quan, đơn vị.
-Đóng đoàn phí đầy đủ.
-Thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và khi gặp khó khăn, tích cực trong công tác thăm hỏi, động viên bạn bè đồng nghiệp khi ốm đau, vui buồn.
-Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp, làm việc có hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống; đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và của tổ chức Công đoàn.
3. Thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả công việc:
– Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực phụ trách và nhiệm vụ được phân công.
– Tham gia tốt các hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể, tích cực tham mưu, đóng góp xây dựng tập thể vững mạnh.
– Đạt danh hiệu thi đua “Lao đông Tiên tiến”.

II.ĐOÀN VIÊN XUẤT SẮC:
1. Phẩm chất chính trị:
-Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế và quy định của cơ quan đơn vị; không vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
-Thực hiện đầy đủ Nghị quyết của công đoàn các cấp, tham gia các đợt học tập chính trị của cơ quan.
-Có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng học tập nâng cao nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
-Thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong cơ quan, đơn vị.
2. Tham gia các phong trào:
-Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động của công đoàn và kế hoạch chuyên môn của đơn vị , có ý thức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
-Hưởng ứng đầy đủ, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong các buổi sinh hoạt tập thể của nhà trường, Công đoàn và Đoàn thanh niên, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong cơ quan, đơn vị.
-Đóng đoàn phí đầy đủ.
-Thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và khi gặp khó khăn, tích cực trong công tác thăm hỏi, động viên bạn bè đồng nghiệp khi ốm đau, vui buồn
-Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp, làm việc có hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống; đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và của tổ chức Công đoàn
3. Thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả công việc:
– Hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực phụ trách và nhiệm vụ được phân công đạt năng suất và hiệu quả công việc
-Tham gia tốt các hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể, tích cực tham mưu, đóng góp xây dựng tập thể vững mạnh.
-Đạt danh hiệu thi đua “Lao đông Tiên tiến”.
-Có thể có sáng kiến nghề nghiệp hoặc đề tài NCKH để nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn

Nơi nhận                                                                                                                      TM. BCHCĐCS TRƯỜNG CĐYT
-CĐ ngành y tế (Để b/c)                                                                                                              CHỦ TỊCH
-BGH, chi bộ
-BCHCĐCS Trường CĐYT                                                                                                               (Đã ký)
-Các tổ CĐ
-Lưu CĐ                                                                                                               NGUYỄN QUỐC BẢO