00:51 ICT Thứ tư, 01/10/2014

nap zing xu bang the viettel nap zing xu bang the vina nap zing xu bang the mobi

Thông báo từ Hệ thống
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: hi in file /index.php on line 46
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: 42 in file /modules/news/blocks/module.block_category.php on line 35

Menu Tra Cứu
Thư Viện Hình

Bình Chọn

Bạn thấy công tác đào tạo của trường như thế nào?

Liên tục đổi mới cách giảng dạy.

Rất tốt.

Tốt

Bình Thường.

Ý kiến khác

Quảng cáo giữa trang

Tuyển sinh

Tờ trình tuyển sinh

Thứ ba - 23/11/2010 20:41
-Căn cứ công văn số 8716/BGD&ĐT-GDCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 V/v báo cáo kết quả tuyểnsinh và kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2010. -Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2010 – 2011 được Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt. -Căn cứ tờ trình xin phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2010-2011 của Trường Cao Đẳng Y tế Lâm Đồng -Căn cứ khả năng, cơ sở vật chất và nhân lực của Trường Cao Đẳng Y tế Lâm Đồng. Trường Đẳng Y tế Lâm Đồng trân trọng kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng kế hoạch tuyển sinh năm học 2010 – 2011 như sau:

 UBND TỈNH  LÂM ĐỒNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
      Số:            /TTr-CĐYT                                      ------------------------------------
                                                                             Đà Lạt, ngày  16 tháng 03 năm 2010

                  Kính gửi: -ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

TỜ TRÌNH

“V/v kế hoạch tuyển sinh năm học 2010 – 2011”

    -Căn cứ công văn số 8716/BGD&ĐT-GDCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 V/v báo cáo kết quả tuyểnsinh và kế hoạch tuyển sinh TCCN  năm 2010.
    -Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2010 – 2011 được Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt.
    -Căn cứ tờ trình xin phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2010-2011 của Trường Cao Đẳng Y tế Lâm Đồng
    -Căn cứ khả năng, cơ sở vật chất và nhân lực của Trường Cao Đẳng Y tế Lâm Đồng.
    Trường Đẳng  Y tế Lâm Đồng trân trọng kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng kế hoạch tuyển sinh năm học 2010 – 2011 như sau:

I.SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH:

    1.Số lượng tuyển sinh cần tuyển năm học 2010 – 2011 là:  740 học sinh

    1.1 Hệ Cao Đẳng Điều dưỡng: Dự kiến 100 chỉ tiêu
    (Đang chờ Quyết định Mở mã ngành Cao Đẳng Điều dưỡng của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trường sẽ có tờ trình cụ thể sau ).

    1.2 Hệ Trung cấp chuyên nghiệp:

          a.Diện ngân sách Tỉnh cấp                                       : 200 học sinh

              *.Điều dưỡng đa khoa                                            :  50
              *.Dược sĩ trung học chính quy                               :  50
              *.Y sĩ đa khoa                                                         : 100
          b.Diện hợp đồng đào tạo (Đóng học phí đào tạo )   : 440 học sinh
              *.Điều dưỡng đa khoa                                            : 50      
              *.Dược sĩ trung học chính quy                               : 50
              *.Y sĩ đa khoa                                                         : 50
              *.Dược sĩ trung học vừa làm - vừa học                  :140
              ( Học vào ban đêm , ngày thứ bảy, chủ nhật)
              *.Dược tá sơ học                                                    :150                  
              ( Học vào ban đêm , ngày thứ bảy, chủ nhật)

II.ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2010 – 2011:
    1.Diện ngân sách Tỉnh cấp: ( ĐDĐK, DSTHCQ, YSĐK)
     -Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương có hộ khẩu thường trú ≥ 3 năm tại tỉnh Lâm Đồng tính đến ngày xét tuyển.
     -Đối tượng ưu tiên: Theo Quy chế  tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
     -Hình thức: Xét tuyển
    2.Diện hợp đồng đào tạo (Đóng học phí đào tạo )
    2.1Hê Trung cấp: ( ĐDĐK, DSTHCQ, YSĐK )
         -Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương, hộ khẩu trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng.
         -Đối tượng ưu tiên: Theo Quy chế  tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
          -Hình thức: Xét tuyển
    2.2 Hệ trung cấp vừa làm - vừa học: (DSTH VL-VH)

          -Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp Dược tá ( hệ  đào tạo 12 tháng ), có thời gian công tác từ 12 tháng trở lên và đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương,hộ khẩu trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng
         -Đối tượng ưu tiên: Theo Quy chế  tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
         -Hình thức: Xét tuyển
    2.3 Hệ sơ học: (Dược tá)

         -Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương, hộ khẩu trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng.
         -Đối tượng ưu tiên: Theo Quy chế  tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
         -Hình thức: Xét tuyển
III.THỦ TỤC HỒ SƠ:

    -Theo mẫu của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
    -Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/07/2010 theo quy định của Bộ giáo dục & đào tạo.
    -Thời gian bổ sung học bạ lớp 12 để xét tuyển đến hết ngày 23/07/2010
    -Ngày xét tuyển: 30/7/2010                                             

IV.TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN:

Ngành Điều dưỡng đa khoa, Y sĩ đa khoa:
  Điểm 2 môn TOÁN – SINH của năm học cuối cấp lớp 12 (TOÁN: Hệ số 1; SINH: Hệ số 2 )
Ngành Dược sĩ trung học chính quy, Dược tá:
  1.Điểm 2 môn TOÁN – HÓA của năm học cuối cấp lớp 12 (TOÁN: Hệ số 1; HÓA: Hệ số 2 ).    Ngành Dược sĩ trung học ( Hệ vừa làm vừa học )
  1.Chuyên môn ( kết quả học tập cuối khóa học Dược tá ).
  2.Có thời gian công tác từ 12 tháng trở lên và đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
 3.Riêng những trường hợp đã tốt nghiệp Dược tá tại Trường trung học Y tế Lâm Đồng nhưng không còn lưu bảng điểm tại Trường thi căn cứ vào kết quả xếp hạng tốt nghiệp để  xét tuyển.
Trên đây là dự kiến kế hoạch tuyển sinh và các tiêu chí xét tuyển năm học 2010 – 2011 của Trường Cao Đẳng Y tế Lâm Đồng. Trường Cao Đẳng Y tế Lâm Đồng trân trọng kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng xét duyệt.

Tổng số điểm của bài viết là: 59 trong 18 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn