02:32 ICT Thứ tư, 01/10/2014

nap zing xu bang the viettel nap zing xu bang the vina nap zing xu bang the mobi

Menu Tra Cứu
Thư Viện Hình

Bình Chọn

Bạn biết gì về trường cao đẳng y tế lâm đồng?

Một trường mới được thành lập.

Có đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình.

Có môi trường học tập và nghiên cứu tốt

Ý kiến khác

Quảng cáo giữa trang

Phòng TC - HC - QT

Nội dung phát động thi đua năm học 2011 – 2012

Thứ ba - 27/09/2011 07:42
Đề nghị cán bộ viên chức đăng ký thi đua khen thương tập thể, cá nhân cho năm học 2011 – 2012 gửi về phòng TC - HC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

     CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CĐYT                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                 Đà lạt, ngày  23 tháng 9 năm 2011

NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA

NĂM HỌC 2011 – 2012

                                                   _______________

 

          Căn cứ vào Thông tư Ban hành điều lệ Trường Cao đẳng của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ của Trường cao đẳng Y tế Lâm Đồng;

            Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ cụ thể của Trường Cao đẳng Y tế  Lâm Đồng trong năm học 2011 – 2012;

            Căn cứ vào Nghị quyết của Hội nghị CBCCVC Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

            BCH Công đoàn cơ sở Trường xin phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, viên chức và toàn thể giáo viên, học sinh trong toàn trường với những nội dung sau:

 

            I.ĐỐI VỚI TOÀN THỂ CBVC TRONG TOÀN TRƯỜNG:

            - 100% CBVC chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, nghị quyết,  chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước. Thực hiện tốt quy chế của Bộ GD&ĐT, Điều lệ trường cao đẳng và Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

            - 100% CBVC thực hiện đúng nội quy, quy chế thi đua của cơ quan.

            - 100% CBVC thực hiện đúng các tiêu chí cơ quan, trường học có đời sống văn hóa tốt. Nhà trường đạt danh hiệu Trường học có đời sống văn hoá tốt.

            -  80% CBVC đạt lao động giỏi và 30% đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

            - Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

 

            II. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN:

            Toàn thể GV tiếp tục thực hiện chỉ thị 06-CT/TW ngày 7 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động Hai không “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động xay dựng Trường học có đời sống văn hóa tốt;

1.      Đối  với Giáo viên dạy lý thuyết:

- 100% GV thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Giáo viên cao đẳng cụ thể như sau:

+  Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình đã được Bộ GD&ĐT và nhà trường quy định; viết giáo trình, phát triển tài liệu phục vụ giảng dạy theo sự phân công của trường, khoa và bộ môn.

+ 100% GV khi lên lớp phải có kế hoạch bài giảng, có tài liệu và giáo trình phát tay cho học sinh, sinh viên đã được phê duyệt của trường, khoa, bộ môn.

+ 80% GV giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực và biết ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và đào tạo.

+ 100% GV thực hiện tốt quy chế của Bộ GD&ĐT về công tác kiểm tra và thi hết môn.Thực hiện tốt công tác dự giảng, bình giảng và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2.      Đối với giáo viên dạy lâm sàng, thực hành, thực tập và thực địa:

- 100% GV lâm sàng, thực hành, thực tập và thực địa thực hiện đúng nội quy, quy chế tại Lâm sàng, phòng thực hành và cơ sở thực địa. Thực hiện giảng dạy đúng theo kế hoạch đã quy định.

- Phối hợp tốt công tác Trường – Viện và các cơ sở thực hành, thực tập, thực địa.

3. Đối với GV chủ nhiệm các lớp:

            - 100% GVCN thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ cao đẳng và quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

            - Theo dõi, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ&TBXH.

 

            III. ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN:

1.      Kết quả học tập:

-         Phấn đấu trên 5% đạt kết quả học tập loại giỏi.

-         Trên 60% đạt kết quả học tập loại khá.

-         Không có học sinh, sinh viên yếu, kém

2.      Kết quả rèn luyện:

-         Phấn đấu trên 95% học sinh, sinh viên đạt kết quả rèn luyện khá, giỏi và xuất sắc.

-         Không có học sinh, sinh viên đạt kết quả rèn luyện yếu, kém.

 

IV. ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG:

-         Tổ chức Hội thi GV dạy giỏi và học sinh, sinh viên giỏi hàng năm.

-         Mỗi Khoa, Phòng, Tổ bộ môn đăng ký và phấn đấu đạt Tập thể lao động giỏi.

-         Mỗi Khoa, Tổ bộ môn có ít nhất một GV tham gia thi đạt GV giỏi cấp Trường, cấp Tỉnh.

 

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

            - Tăng cường, tranh thủ sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của UBND Tỉnh Lâm Đồng, của các Bộ, Sở ban ngành cấp trên. Tăng cường vai trò lãnh chỉ đạo trực tiếp của Cấp ủy, Ban giám hiệu trong các hoạt động của nhà trường.

            - Kiện toàn, ổn định bộ máy tổ chức, hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; xây dựng lại các chức trách, nhiệm vụ và lề lối làm việc trong nhà trường.

            - Hoàn thiện việc sắp xếp, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành, trang thiết bị, hóa chất phục vụ dạy và học.

            - Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các phòng chức năng, tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ phận công tác học sinh, sinh viên.

            - Tổ chức lại các Khoa, Phòng, Tổ bộ môn, chuẩn hóa đội ngũ GV và tổ chức hoạt động theo đúng điều lệ Cao đẳng.

            - Phát huy tốt vai trò hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

            - Hoàn chỉnh và sửa đổi phù hợp các tiêu chí thi đua hàng tháng, phát động thi đua và đăng ký thi đua từ cá nhân cho đến Khoa, Phòng, Tổ bộ môn.

 

            Trên đây là nội dung thi đua của CBCCVC, giáo viên và học sinh, sinh viên toàn trường trong năm học 2011 – 2012 Mỗi CBCCVC, giáo viên, hoc sinh, sinh viên trong Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng cố gắng hòan thành tốt nhiệm vụ của mình, thi đua dạy tốt học tốt, ra sức đóng góp tích cực hơn nữa để cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, đưa nhà trường cùng với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường ngày càng đi lên, đạt các danh hiệu vững mạnh xuất sắc, đáp ứng được nhiệm vụ  đào tạo tốt đội ngũ cán bộ y tế phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tỉnh nhà và khu vực.

            Thay mặt Chi bộ, Ban giám hiệu, BCH công đoàn cơ sở, nhân Hội nghị CCVC  năm học 2011 – 2012 của Trường Cao đẳng Y tế Lâm đồng chúng tôi xin phát động phong trào thi đua kêu gọi toàn thể CBCCVC, giáo viên và học sinh, sinh viên toàn trường hưởng ứng và tham gia tích cực để phong trào thi đua của Trường đạt kết quả tốt./.

 

 

Nơi nhận:                                                                   TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

- Chi bộ;                                                                                         CHỦ TỊCH

- BGH:            (Để báo cáo)

- CĐ ngành;

- Các phòng, Tổ BM;

- Đoàn TNCSHCM;     (Để thực hiện)

- VP CĐCS

- Lưu VT                                                                             BSCKI Trần Thanh Định

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn