Learning – Teaching Quality Today: the Community’s Health Tomorrow
Today 03/30/2017
Hội thảo đa ngôn ngữ chủ đề “Cơ sở khoa học – Phương pháp Dạy & Học Ngoại ngữ”

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH – KTĐ ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Khối thi đua các Trường Chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại…

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2016 – 2017

Ngày 20/1/2017, trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2016-2017 với sự tham gia của…

Lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng Trường và quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng nhiệm kỳ mới

Ngày 19/01/2017, Trường Cao đẳng Y tế đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng Trường và quyết định bổ nhiệm Chủ…

KẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP LẦN II NĂM 2016

 Nhằm nâng cao kết quả thi kỳ tốt nghiệp lần II năm học 2015 – 2016, theo đề nghị của sinh viên các lớp CĐĐD…

Chi bộ Phòng Kiểm định – Tài chính và Chi bộ Phòng Đào tạo – KHCB tổ chức thành công lễ kết nạp đảng viên mới

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần…

News - Events

 • Nghiên cứu mối tương quan giữa oxit nitric trong hơi thở ra với cơ địa dị ứng, bạch cầu ái toan máu, đột biến gen FCER2 và mức độ kiểm soát hen ở trẻ em Việt Nam

  Study of the correlations between fractional exhaled nitric oxide in exhaled breath and atopic status, blood eosinophils, FCER2 mutation, and asthma control in Vietnamese children…

 • LMC Director’s Assignment as Adjunct Professor by Penn State College of Medicine, USA

  On the twenty seventh of January, 2016, A/Professor Sy Duong-Quy, MD, PhD, FCCP, LMC Director has been assigned as Adjunct Professor of Medicine in the…

 • Welcoming and working with Inserco company

  On the nineteenth of January, 2016, A/Prof. Duong Quy Sy – Director of Lam Dong Medical College and 1st specialist Doctor Tran Thanh Dinh –…

 • The tenth nationwide Contest of Excellent Teachers among vocational High schools and Colleges, 2015

  This is to implement the National Resolution 8 of Term XI about the fundamental and comprehensive innovation of education and training in order to meet…

 • Prof. Dr. Duong Quy Sy is in the list of top 100 world health experts in 2015

  Prof. Duong Quy Sy has been chosen as one of  top 100 world health experts in 2015 by the Center of International Chronicles Studies on…

 • Project Management Board of HPET and senior health experts from the World Bank have visited and worked with LMC

  (Tiếng Việt) On the fifteenth of September, 2015, the Project Management Board of HPET and senior health experts from the World Bank …

 • Welcoming and working with French Respiratory Specialists.

  Welcoming and working with French Respiratory Specialists. On the nineteenth of November in 2015,  the President and representatives of Foreign Relations Office of Lam Dong…

 • International Studies about chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

  Bài báo Impairment of Pulmonary Vasoreactivity in Response to Endothelin-1 In Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) (Rối loạn đặc tính co mạch đáp…